Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap (KMVH)
- Werkgroep Drenthe -

Algemeen
In onze samenleving telt iedereen mee. Jong en oud. Autochtoon en allochtoon. Onbeperkt en beperkt. Zo wonen veel mensen met een verstandelijke beperking niet meer in tehuizen en instellingen, maar gewoon bij ons in de straat. Ze maken deel uit van de wijk, het dorp, de stad en ... de kerk. Ook kerken hebben een verantwoordelijkheid om deze mensen een thuis en een veilige omgeving te bieden waarin het geloof beleden en beleefd kan worden. Door hen op te nemen in gemeente en parochie kunnen kerken een belangrijke schakel vormen in het sociaal netwerk. Ze bieden aanspraak, geborgenheid, vertrouwen en zijn raadgever. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn dit zeer waardevolle elementen. De KMVH heeft de taak op zich genomen om kerken bij deze maatschappelijke ontwikkeling bij te staan. Als we de verscheidenheid van de gelovigen serieus nemen, zal blijken dat zij tot eenheid en verrijking van elke gemeente en parochie leidt. Je zou kunnen zeggen: een kerk zonder mensen met een verstandelijke beperking, is een beperkte kerk.

Om de integratie en participatie van mensen met een handicap te bevorderen zijn er werkgroepen in Friesland, Groningen en Drenthe. De twee werkgroepen in Groningen en Drenthe komen bestuurlijk samen in de Stichting Kerken en Mensen met een Verstandelijk Handicap Noord Nederland.

Correspondentieadres
Werkgroep Drenthe ‘Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap’
p/a ‘De Duif’, Postbus 30014, 9400 RA Assen
Tel. (0592) - 30 54 50
Email: de.duif@vanboeijen.nl (vergeet de punt niet !)
Website : www.deduifdrenthe.nl (zonder die punt)

Documentatiecentrum
In pastoraal-cultureel centrum ‘De Duif’ op Park Diepstroeten, voorheen het terrein van Vanboeijen, te Assen is een documentatiecentrum gevestigd, waar verhalen-, studie- en liedboeken, CD ’s, dia’s en video’s kunnen worden bekeken, materialen kunnen worden geleend en ideeën en informatie kunnen worden opgedaan.
Als u komt, graag even van te voren bellen of mailen, zie gegevens hierboven.

Folder
In de folder van de werkgroep staat vragenderwijs waar het om gaat in de kerken.

Hoe kunnen pastoraat, liturgie, catechese en opbouw in gemeente en parochie zo ingericht worden dat mensen met een verstandelijke handicap zich daar thuis kunnen voelen?
Hoe kan de kerk inspelen op de vragen van verwanten van mensen met een verstandelijke handicap?
Wat kunnen mensen met een verstandelijke handicap betekenen voor de geloofsgemeenschap? Welke bijdrage kunnen zij leveren aan liturgische, pastorale en diaconale taken?
Hoe kan de kerk aandacht geven aan mensen met een verstandelijke handicap die op intensieve zorg zijn aangewezen?
Hoe kan de kerk bondgenoot zijn van mensen met een verstandelijke handicap en van hen die de dagelijkse zorg voor hen hebben, zoals ouders, broers en zussen en begeleiders?
Hoe kan de kerk bijdragen aan de participatie van mensen met een verstandelijke handicap aan de samenleving?
Hoe gaat de kerk om met de ethische vraagstukken, waarmee ook mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten geconfronteerd worden?

Website
U kunt altijd een bezoek brengen aan de website: www.deduifdrenthe.nl
Op deze website vindt u onder andere meer informatie over de Drentse Werkgroep, over vieringen en manifestaties en ook een archief met foto’s.

 

 

Home > werkgroep