Agenda

Hierbij weer een update vanuit de Duif.

Bram zal op 23 juni afscheid nemen in de viering in de Duif waarin hij zelf voor zal gaan en de Cantorij en Kees&Hermanna, Taco&Hanneke en Gerrit meewerken.

Voor nu zijn we genoodzaakt om vanaf 1 juni de zondagse vieringen (tijdelijk) te halveren; zelfs met inzet van vrijwilligers krijgen we de planning niet meer rond.

De zondagse vieringen zijn op 9 en 23 juni; 7 en 21 juli; 4 en 18 augustus; 1, 15 en 29 september. Hoe het daarna verder gaat is nog niet bekend, we zijn hierover in gesprek met het management.

De diensten beginnen om 10.15 uur en na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

Op de tweede zondagmiddag van de maand (in het winterseizoen) zijn er culturele activiteiten van 14.00 – 15.30 uur; de toegang hiervoor is 2 euro.

Adres: Hendrik van Boeijenlaan 7, 9404 LP  Assen

9 juni10.15 uurVoorganger Tineke Soldaatm.m.v.Christelijk Mannenkoor Assen
23 juni10.15 uurVoorganger Bram Riepma
AFSCHEID BRAM RIEPMA
m.m.v.Kees Richters
7 juli10.15 uurVoorganger Tineke Soldaatm.m.v.Kees Richters
21 juli10.15 uurVoorganger Ina Nusselderm.m.v.Everlien Bruinsma
4 augustus10.15 uurVoorganger Bernadette Beundersm.m.v.Kees Richters
18 augustus10.15 uurVoorganger Edske Mensingam.m.v.Everlien Bruinsma
1 september10.15 uurVoorganger Bernadette Beundersm.m.v.Everlien Bruinsma
15 september10.15 uurVoorganger Tineke Soldaatm.m.v.Evangelisatiekoor Assen
29 september10.15 uurVoorganger Ina Nusselderm.m.v.Cantorij Vanboeijen