Over Geestelijke Verzorging

De geestelijk verzorgers van Vanboeijen maken deel uit van het werkverband De Duif, waarin De Trans, Cosis en Vanboeijen samenwerken. De afdeling Geestelijke verzorging biedt mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning en begeleiding op het gebied van levensbeschouwing, levensvragen en zingeving. Daarnaast biedt geestelijke verzorging toerusting en ondersteuning aan familie van mensen met een verstandelijke handicap, aan hun sociaal netwerk, aan plaatselijke geloofsgemeenschappen en dienstverlenende organisaties.

Voor mensen met een verstandelijke beperking:
De geestelijk verzorgers bieden mensen met een verstandelijke beperking rituelen, vieringen en sfeervieringen (in spel- of huiskamer). Daarnaast zijn er regelmatig gespreksgroepen over levensvragen en is er ruimte voor persoonlijke gesprekken. Ook is er begeleiding bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouw. In Assen is er elke zondag is er om 10.15 uur een viering in De Duif, op andere locaties (nu nog) incidenteel. Van oktober t/m mei zijn er culturele zondagmiddagactiviteiten in De Duif.

Voor familie:
Ook voor familieleden van mensen met een verstandelijke beperking is er ruimte voor persoonlijke gesprekken. Ook worden er cursussen en studiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast willen de geestelijk verzorgers zorgen voor toerusting en vorming bij rouwbegeleiding, ethiek, zingeving, geloofs- en levensvragen. Ook willen zij familie inspiratie bieden en meedenken over de ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving.

Teams en andere organisaties:
De geestelijk verzorgers kunnen ondersteuning bieden bij ethische vraagstellingen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Ook organiseren zij themabijeenkomsten, cursussen en studiedagen, workshops en stages. Daarnaast ondersteunen de geestelijk verzorgers bij het ontwikkelen van activiteiten voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Ook kerken kunnen informatie en adviezen vragen.

Documentatiecentrum:
Voor alle doelgroepen van de geestelijke verzorging worden materialen ontwikkeld en verzameld, ter inzage, uitleen en verkoop. Voorbeelden hiervan zijn weekverhalen, studieboeken, bijbelboeken, prentenboeken, tijdschriften, diaseries, video’s, cd’s en dvd’s. Het documentatiecentrum is gevestigd in het gebouw De Duif op het terrein van Vanboeijen in Assen.